GINZKEYŮV DOPIS DO MUZEJNÍ SBÍRKY

červen 05, 2024

  1. Hlavní stránka
  2. Muzejní aktuality
  3. GINZKEYŮV DOPIS DO MUZEJNÍ SBÍRKY

V uplynulých dnech se podařilo získat do sbírky Muzea Libea drobný, ale zajímavý exemplář. Jedná se o dopis na podnikovém "hlavičkovém" papíře firmy IGNAZ  GINZKEY  datovaný 11. srpna 1873. Dopis je adresovaný Commande Maffersdorfer freiw. Feuerwehr, tedy veliteli Maffersdorfských dobrovolných hasičů v Maffersdorfu.

Složený dopis do obálky s adresou

Dopis podepsal Ignaz Ginzkey mladší za Sbor dobrovolných Ginzkeyových továrních hasičů. V srpnu roku 1873, kdy podepisoval tento dopis mu bylo 22 let. Nejstarší syn zakladatele vratislavické továrny Ignaze Ginzkeye se narodil 27. července 1851. Zemřel ve věku 44 let.

Podpis Ignaze Ginzkeye mladšího

"O staré vratislavické hasičině" napsal článek, otištěný v příloze Vratislavického zpravodaje, Marek Řeháček. Podle něj založil vlastní tovární hasičský sbor Ignaz Ginzkey v roce 1869. Sbor ve svém počátku zahrnoval 48 hasičů a 12 lezců. Lezci ("štajgři") měli za úkol lézt po žebřících na hořící budovy, zachraňovat lidi a majetek, strhávat hořící kusy a hasit ve výškách. Jedním ze čtyř vedoucích čet byl zvolen Ignaz Ginzkey mladší. 

Ve stejném roce, ovšem o pár měsíců později, byl založen Sbor dobrovolných hasičů vratislavických obcí (Freiwillige Feuerwehr der Gemeinden Maffersdorf), který sloužil jak pro pravobřežní obec, tak pro obec levobřežní.