JARO 2024 V MUZEU LIBEA

Duben 18, 2024

Ve středu 17. dubna 2024 se uskutečnilo ve firmě LIBEA ve Vratislavicích nad Nisou další příjemné a přátelské setkání několika bývalých spolupracovníků ze zaniklého podniku BYTEX. Setkání bylo zpestřeno přítomností paní inženýrky Pokorné, která v tomto měsíci oslavila významné životní jubileum 95 let a přítomné bavila a udivovala svým vtipem a bystrým úsudkem.


Jubilantka Ing. Alena Pokorná ve středu někdejších zaměstnanců Bytexu ve Vratislavicích nad Nisou

Společné vzpomínání podpořilo i prohlížení fotografií, alb a kroniky BSP kolektivu ruční vazárny koberců národního podniku Bytex. Příjemným dotekem času minulých pak byla prohlídka Muzea Libea.