OBRAZ AUTORKY HERMINE GINZKEY

Duben 30, 2023

  1. Hlavní stránka
  2. Muzejní aktuality
  3. OBRAZ AUTORKY HERMINE GINZKEY

Hermine Louise Anna GINZKEY (Vratislavice nad Nisou 13. 9. 1864 – 20. 11. 1933 Zhořelec v Horní Lužici)

Hermine Ginzkey se narodila jako deváté dítě zakladatele kobercářské firmy Ignaze Ginzkeye ve Vratislavicích nad Nisou (v tehdejším Maffersdorfu). Těžké podnikatelské začátky měl Ignaz Ginzkey již za sebou a tak se dá říci, že se jeho poslední dcera Hermína narodila již do zámožné a nejen ve svém okolí vážené rodiny. Když její otec zemřel, nebylo Hermíně ještě ani 12 let. Vyrůstala dál vedle svoji matky a svých sourozenců, zejména bratrů Ignaze a Wilhelma, kteří se po otcově smrti chopili řízení firmy I. GINZKEY, TEPPICH UND DECKENFABRIK, MAFFERSDORF.


Hermine Ginzkey, autoportrét

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hermine_Ginzkey

Malbu studovala Hermine Ginzkey u Eduarda a Huga Charlemontových ve Vídni a poté v Mnichově. Charlemontovým nebyl Liberec ani Vratislavice resp. Reichenberg a Maffersdorf cizí. Pracovali jak pro rodinu Liebiegů tak pro rodinu Ginzkeyů. 

Hermína kopírovala ve veřejných obrazárnách díla Canaletta a Tiepola, malovala krajiny a vytvářela grafické žánry z Prahy a Říma. Na jubilejní výstavě Krasoumné jednoty v Praze roku 1908 vystavila obrazy Svatý Jeroným a Svatvečer. Byla členkou Spolku německých malířek. Zůstala neprovdána.


Svatvečer, 1906

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hermine_Ginzkey#/media/Soubor:Hermine_Ginzkey_-_Svatve%C4%8Der_(1906).jpg

Zřejmě z počátečních období tvorby Hermine Ginzkey, dostalo Muzeum Libea darem obraz, který zachycuje cestu na hřbitov ve Vratislavicích nad Nisou. Tento olej na plátně o rozměrech 82 x 57 cm mohl vzniknout někdy v 80. letech 19. století. Malba je značně poškozena, obraz ležel nějaký čas venku u kontejneru s odpadem. Přesto má obraz, především díky autorství místní rodačky, ale současně vyobrazenou vratislavickou scenérií, svoje místo ve zdejší  muzejní sbírce.

                                                                    

"Cesta ke hřbitovu", asi 80. léta 19. století                                                                                       Cesta ke hřbitovu dnes, asi po 140 letech

Zdroj: Muzeum Libea

Hermine Ginzkey se podílela také na tvorbě kobercových návrhů pro továrnu svých bratří. Pravděpodobně šlo ponejvíce o období secese na přelomu 19. a 20. století.


Výtvarný návrh ručně vázaného koberce "Smyrna" a axminsterského koberce "Argaman", rok 1900

Zdroj: Muzeum Libea

Z další tvorby Hermine Ginzkey se podařilo nalézt na internetu ještě obraz elegantních lidí na zámeckém dvoře ve Schlosshofu u Vídně, olej na plátně o rozměru 131 x 98 cm.


"Elegantní lidé...", namalováno před rokem 1929

Zdroj: https://www.artnet.com/artists/hermine-ginzkey/elegant-folk-taking-the-air-the-schlosshof-near-5V80LnFhE7Qv0RljNMwN0Q2

Takto zachytil Hermine Ginzkey na své ex libris rakouský fotograf a výtvarník Ferdinand Schmutzer:

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hermine_Ginzkey#/media/Soubor:Schmutzer,_Ferdinand_(1870-1928)_-_Ex_libris_-_Hermine_Ginzkey.jpg