VÝSTAVA GINZKEY 1843/1873/1893/2023

Listopad 09, 2023

  1. Hlavní stránka
  2. Muzejní aktuality
  3. VÝSTAVA GINZKEY 1843/1873/1893/2023

Severočeské muzeum dnes v Liberci otevřelo dvě pozoruhodné výstavy. První z nich CESTY PRŮMYSLU mapuje zrod a vývoj průmyslu na Liberecku od konce
18. století po současnost. Zajímavě je zvolena samotná prezentace asi 70 fotografií z 19. a 20. století na 11 velkoformátových billboardech zavěšených ze stropu velkého sálu. Podlaha největšího sálu pak posloužila k instalaci mohutné "infografiky" zobrazující cesty, kterými se ubíral vývoj zdejšího průmyslu v průběhu minulých dvou století.

        

            Závěsné billboardy s fotografiemi továren                                                                Podlahová infografika cest vývoje průmyslu na Liberecku


Druhá spíše komorní výstava fotografií byla inspirovaná 180. výročím zahájení výroby koberců ve Vratislavicích nad Nisou a současně 150 lety od založení dnešního Severočeského muzea v Liberci. Vystavené fotografie vycházejí ze skleněných negativů, které muzeum získalo před třemi lety a zobrazují snímky z archivu firmy
I. GINZKEY ve Vratislavicích. Výstava nese název GINZKEY 1843/1873/1893/2023.Z vystavených fotografií firmy IGM - I. GINZKEY, Maffersdorf (Vratislavice nad Nisou)