ZA KRONIKOU DO ARCHIVU

Leden 17, 2023

Nedávno jsem navštívil Státní okresní archiv v Liberci (SOkA Liberec), abych si po čase prohlédl "Kroniku továrny na koberce ve Vratislavicích" ručně  napsanou kronikářem Františkem Neumannem. Psaní kroniky se ujal v roce 1962 a posledním záznamem z ledna 1969, poděkováním manželů Odložilových za přijetí, Neumannova kronika končí. První část kroniky zahrnující léta 1849 až 1930 kronikář zpracoval podle rukopisných poznámek otce a syna Josefů Halbigů. Josef Halbig starší nastoupil u Ignaze Ginzkeye v roce 1847 a jeho záznamy se týkají let 1849 - 1891. Josef Halbig mladší pracoval ve firmě I. GINZKEY v letech 1873 až 1930 jako vedoucí návrhářského ateliéru a jeho zápisky také rokem 1930 končí.


                                                

            Neumannova kronika uložená v SOkA Liberec, Vilová 339, Liberec - Františkov