CONRAD JÄGER, LITOGRAFICKÁ TISKÁRNA V PROSEČI N. N.

Z historie Vratislavic

  1. Hlavní stránka
  2. Z historie Vratislavic
  3. CONRAD JÄGER, LITOGRAFICKÁ TISKÁRNA V PROSEČI N. N.

Firma I. Ginzkey přinášela svými zakázkami užitek a prospěch živnostem a provozovnám ve svém okolí.  Mezi její dodavatele patřil i Conrad Jäger ve vedlejší Proseči nad Nisou. Conrad Jäger založil svůj věhlasný litografický ateliér v Proseči v roce 1871. Zpočátku se jednalo spíše o malou litografickou dílnu specializovanou na výrobu tištěné produkce. Bouřlivý rozvoj výroby na Jablonecku, zejména knoflíků, však firmě pomohl k rychlému růstu. Pro exportéry dodávala papírové karty, na něž byly hotové výrobky připevňovány. 

Když firmě přestaly původní prostory v dnešní Prosečské ulici č. p. 130 stačit, musela se přestěhovat přes ulici do většího továrního objektu č. p. 141 (dnes Peuker Akvaristik), kde již měla k dispozici pohon na parní stroj. Tehdejší název firmy zněl: Die lithographische Anstalt, Steindruckerei, Buntpapier und Spielkarten Erzeugung Conrad Jäger, Proschwitz, (česky:  Litografický ústav, kamenotiskárna a výroba barevného papíru a hracích karet Conrad Jäger, Proseč).

Provozovna Litografického ústavu Conrada Jägera v Prosečské ulici 141 s komínem

Z původně malé regionální tiskárny vyrostla na vyhlášený kvalitní tiskařský podnik, který své zboží dodával nejen jabloneckým vývozcům, ale hrací karty vyvážel i do Skandinávie:  Norska, Švédska nebo Dánka a dokonce i do anglických kolonií a jihoafrických států.


Hrací karty z tiskárny Conrad Jäger, Proschwitz

Na konci 19. století, v nejlepších časech tiskárny, zde pracovalo až 80 zaměstnanců. Na přelomu 19. a 20. století vydávala tiskárna různá díla včetně známých litografických pohlednic. 


Litografické pohlednice z dílny Conrada Jägera

Významným zákazníkem Conrada Jägera byla firma IGNAZ GINZKEY, Teppich- und Decken Fabriken v sousedním Maffersdorfu, pro kterou tiskla litografické obrázky návrhů koberců, propagační materiály a další tiskové realizace.

Litografický tisk návrhu koberce pro firmu I. GINZKEY, Maffersdorf z roku 1899Předloha pro výrobu ručně vázaných koberců na rastru z tiskárny Conrad Jäger, Proschwitz 

 
Diskuze

Pokud jste našli v článku nepřesnost a chcete nás kontaktovat, požijte prosím kontaktní formulář »

Další články