V prostorách vratislavické firmy LIBEA připravujeme malou muzejní expozici, která se bude vztahovat především k historii místní v...