Publikace o vlajkách

Vlajky a prapory

Publikace VLAJKY, PRAPORY A JEJICH POUŽÍVÁNÍ – 2. vydání

Odborná publikace autorů Petra Exnera, Pavla Fojtíka a Zbyška Svobody, předních expertů v oboru vexilologie
a členů podvýboru pro heraldiku a vexilologii PS Parlamentu České republiky přináší
základní pravidla pro vyvěšování vlajek na území České republiky.

Aktualizované a rozšířené 2. vydání z roku 2013 navazuje na úspěšné 1. vydání již z roku 2004. Tato publikace by neměla chybět v žádné kanceláři starosty, primátora, hejtmana, ředitelů škol a všech institucí, které přijdou do styku s vyvěšováním vlajek.

Vzhledem k četným dotazům a rostoucímu zájmu o pravidla pro vyvěšování vlajek a praporů vydala naše společnost LIBEA v květnu 2004 ve spolupráci s Českou vexilologickou společností o.s. odbornou publikaci VLAJKY, PRAPORY A JEJICH POUŽÍVÁNÍ. Autoři jsou experty podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Tato publikace poskytuje uživatelům na 64 stranách obecně platné zásady a principy stanovující užívání vlajek a praporů na základě mezinárodní historicky vžité praxe a odpovídající českým zákonným normám. Publikace s mnoha barevnými obrázky názorně ukazuje, jak se vyhnout chybnému vyvěšování vlajek a praporů, jak vyvěšovat českou vlajku společně s vlajkou Evropské unie, s vlajkami jiných států, případně krajů, obcí, ale i firem a spolků.


Ukázka z publikace Vlajky, prapory a jejich používání


Publikace VLAJKY, PRAPORY A JEJICH POUŽÍVÁNÍ – 1. vydání

V recenzi uveřejněné ve Vexilologii č. 136 k uvedené publikaci VLAJKY, PRAPORY A JEJICH POUŽÍVÁNÍ ing. Jiří Tenora, jako člen Das Flaggenkabinett a člen výboru České vexilologické společnosti o.s., mimo jiné uvádí:

„Na tuto brožuru jsme už čekali dávno. Na 64 stránkách, s téměř výlučně barevnými ilustracemi, pojednává totiž publikace systematicky o všech praktických aspektech používání vlajek, …….

Všechny rady jsou podány s přímo vzornou názorností. Četba zákona a jiných prováděcích norem není totiž vždy pro zaměstnance pověřeného vyvěšováním vlajek dostatečně poučná, protože mnoha obratům nerozumí a vyobrazení jsou
v nich vzácností.

Poděkovat je třeba nejen autorům, ale výslovně i firmě LIBEA, která se ujala nakladatelské činnosti. Teď je jen třeba, aby se brožura dostala do správných rukou, aby tak splnila své poslání, totiž přispět ke správné kultuře zacházení s vlajkami, přispět k tomu, aby vlajky nebyly považovány za pouhou ozdobu, za dekorační prvek, ale za symbol určitého společenství lidí, ať už národa, kraje, města, firmy nebo spolku.

Myslím, že není nadsazené posuzovanou publikaci nazvat „vexilologickou knihou prvního desetiletí 21. století“.“


Publikace NAŠE VLAJKA

Při příležitosti 85. výročí vzniku státní vlajky (1920) a 130. výročí narození jejího autora Jaroslava Kursy(12.10.1875 -12.6.1950) vydala LIBEA, s.r.o. ve spolupráci s Českou vexilologickou společností brožuru NAŠE VLAJKA s podtitulem Vznik a vývoj české vlajky. Autorem této odborné publikace je PhDr. Zbyšek Svoboda za odborné spolupráce Mgr. Pavla Fojtíka. Brožura má formát A5 a obsahuje 16 stran.

Publikaci NAŠE VLAJKA již nelze objednat. VYPRODÁNO.

Diskuze

Pokud jste našli v článku nepřesnost a chcete nás kontaktovat, požijte prosím kontaktní formulář »

Další články