Půlstoletí organizované české vexilologie

Vlajky a prapory

  1. Hlavní stránka
  2. Vlajky a prapory
  3. Půlstoletí organizované české vexilologie

Před 50 lety, přesně 29. ledna 1972, proběhla ustavující schůze Vexilologického klubu v Praze, Na Chmelnici. Iniciátorem založení klubu byl doc. RNDr. Ludvík Mucha, CSc., vexilolog, kartograf a vysokoškolský pedagog, který kolem sebe vytvořil skupinu zájemců o studium vlajek. K zakládajícím členům patřili dále zejména Ing. Aleš Brožek, Ing. Josef Česák, Mgr. Pavel Fojtík, Jiří Hlaváček, Jiří Januš, Jaroslav Klement, Ing. Michael Kroupa, CSc., Jiří Louda, Ing. Jaroslav Martykán a PhDr. Zbyšek Svoboda. Továrna na vlajky LIBEA je kolektivním členem od roku 2000.

Časopis Vexilologie

Od svého počátku vydával Vexilologický klub svůj tištěný zpravodaj Vexilologii, čtyři čísla ročně, to je za 50 let již 200 čísel. Zpočátku byl zpravodaj pro své členy hlavním zdrojem informací o vlajkách. Byl také hlavním prostředníkem výměny informací se zahraničními kolegy v době, kdy nebyl ani internet ani mobily. Docent Mucha dokonce řekl: "Založil jsem možná spíše klub kvůli zpravodaji než zpravodaj kvůli klubu."

První (troj)číslo Vexilologie vyšlo v září 1972 a bylo černobílé, tištěné přes kovolist. Dnes zní poněkud kuriózně, že majitelé časopisu si mohli obrázky vybarvovat pastelkami. Od čísla 88 z května 1993 dostal zpravodaj Vexilologie kartonovou černobílou obálku. První barevnou obálku mělo až červnové číslo 145 v roce 2007. Barevný obrázek byl ovšem na titulní list pouze přilepen. Od následujícího čísla 146 má Vexilologie barevnou obálku i přílohu.

Zpravodaj Vexilologie ve svém vývoji

Člen FIAV

FIAV (Fédération internationale des Associations vexillologiques) vznikla 7. září 1969 na 3. mezinárodním kongresu vexilologie v Bostonu, USA. Oficiálnímu vytvoření FIAV předcházelo jeho prozatímní ustavení na 2. mezinárodním kongresu v roce 1967 ve Švýcarsku. První mezinárodní vexilologický kongres spoluorganizoval Američan Dr. Whitney Smith - otec světové vexilologie v roce 1965 v Nizozemsku. W. Smith v roce 1958 použil vůbec po prve pojem VEXILOLOGIE.

Vlajka FIAV

FIAV dnes sdružuje více než 50 asociací a od svého založení organizuje pravidelně každé dva roky mezinárodní vexilologické kongresy.

V roce 1993 se Vexilologický klub (dnes ČVS) zařadil do rodiny FIAV jako 29. člen. Před tím byl nejdříve uznán 1. července 1991 jako „čestná přidružená společnost". Je nejstarší středoevropskou vexilologickou společností.

Česká vexilologická společnost

V dubnu 2005 rozhodla výroční členská schůze Vexilologického klubu o jeho přejmenování na Českou vexilologickou společnost (ČVS). Česká vexilologická společnost, z.s. je nejstarším sdružením svého zaměření ve střední a východní Evropě. ČVS plní od svého počátku funkci především publikační platformy. Potřeba hovořit jednotným odborným jazykem dala vzniknout také českému vexilologickému názvosloví. Řada předních českých vexilologů se věnuje badatelské činnosti. V současné době se odborná činnost členů ČVS soustřeďuje na publikační, poradenskou a osvětovou činnost a na práci v parlamentním podvýboru pro heraldiku a vexilologii. Činnost společnosti řídí a organizuje výbor ČVS.


Členové výboru ČVS, revizor a čestný předseda koncem roku 2021


Národní vexilologické kongresy

Čeští vexilologové pořádají od roku 1996 každé 4 roky české národní vexilologické kongresy, kterých zatím proběhlo  7 (1996 Hradec Králové, 2000 Ústí nad Labem, 2004 Plzeň, 2008 Přibyslav, 2012 Liberec, 2016 Ústí nad Orlicí a zatím naposledy Frýdek-Místek). Jejichž výstupem jsou vždy sborníky přednášek. Českých národních vexilologických kongresů se pravidelně zúčastňují i vexilologové ze zahraničí, takže kongresy mají mezinárodní charakter.


Národní registr vlajek a praporů

Česká vexilologická společnost vede Národní registr vlajek a praporů, který eviduje vlajky a prapory, garantuje jejich odbornou správnost a zaručuje, že do registru nebudou vloženy dvě stejné vlajky nebo vlajky shodné s vlajkami a prapory stanovenými zákonem ČR případně udělenými předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Registrace firemní vlajky Libea, s. r. o. pod číslem 0007-F v Národním registru vlajek a praporů


Podvýbor pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Podvýbor pro heraldiku a vexilologii PS PČR projednává a doporučuje ke schválení obecní a krajské symboly – znak a vlajku, které pak uděluje předseda Poslanecké sněmovny. V podvýboru jsou v expertní skupině zastoupeni již od roku 1998 vedle heraldiků také tři vexilologové, kteří jsou současně členy ČVS. Ve srovnání s vlivem zahraničních vexilologů na činnost státních, politických a odborných orgánů, které rozhodují o státních, regionálních či obecních symbolech v jejich vlastních zemích, je význam působení našich expertů naprosto nesrovnatelný a jedinečný. 

Diskuze

Pokud jste našli v článku nepřesnost a chcete nás kontaktovat, požijte prosím kontaktní formulář »

Další články