PŘÍBĚH JEDNOHO KOBERCOVÉHO NÁVRHU OD ALFONSE MUCHY

Z historie Vratislavic

  1. Hlavní stránka
  2. Z historie Vratislavic
  3. PŘÍBĚH JEDNOHO KOBERCOVÉHO NÁVRHU OD ALFONSE MUCHY

Designerský návrh gobelínu (číslo dezénu 3498/2), objednaný firmou IGNAZ GINZKEY, a určený pro světovou výstavu v Paříži roku 1900, nebyl jediným dílem Alfonse Muchy plánovaným jako předloha pro zhotovení koberce nebo gobelínu. Ve Vídeňském muzeu vystavovala firma IG v listopadu roku 1898 svoje moderní ručně vázané koberce zhotovené podle grafických návrhů profesorů Christiansena a Sturma a také dva koberce realizované podle předlohy Alfonse Muchy (čísla dezénů 3130 a 3135). Z těchto Muchových předloh známe ovšem pouze čísla dezénů, jak si je poznamenal tehdejší šéf kreslířského atelieru Josef Halbig, ale jejich kresbu neznáme.

Z naší korespondence s Museem Alfonse Muchy ve městě Sakai u Ósaky jsme se dozvěděli o obrazu s názvem Quo Vadis, který Mucha vytvořil v roce 1904. Někdy před rokem 1910 plánoval projektant maďarského původu Arthur Hercz postavit v Chicagu novou továrnu na koberce. Quo Vadis chtěl použít jako první návrh
k realizaci. Mucha pravděpodobně souhlasil, obraz architektovi svěřil a vrátil se ze svého amerického pobytu zpět do Čech. Z projektu však sešlo a po válce se dílo na dlouhou dobu ztratilo. Bylo však náhodně objeveno v Chicagu a to až v roce 1979. Následně se pak dostalo do sbírky Muchova umění pana Kimia Doi v Japonsku, který svou sbírku odkázal městu Sakai. Qou Vadis představuje jedno ze stěžejních děl ve sbírkách Muzea Alfonse Muchy v Sakai, která čítá přes 500 položek
a je tak největší sbírkou Muchových děl na světě.

Alfons Mucha, Quo Vadis (1904), olej na plátně, Sakai Museum Alphonse Muchy, rozměr 2375×2185 mm

Mucha, který měl jako slavný pařížský designér spoustu komerčních zakázek, se stále cítil nenaplněný. Obraz Quo Vadis se stal v jeho věku 44 let  první Muchovou olejomalbou v plném měřítku.

"Quo Vadis" - kam kráčíš:

Velká olejomalba měřící přes dva metry na délku i na šířku byla inspirována příběhem o pronásledování a víře křesťanů ve stejnojmenném románu polského autora Henrika Sienkiewicze. Mucha si zvolil téma milostného příběhu vedlejší postavy otrokyně. Scéna, odehrávající se ve starém Římě za vlády Nera, zobrazuje otrokyni Euniku, líbající mramorovou sochu svého pána Petronia.

Ve spojením nádherné okrajové výzdoby secesního stylu s realistickou historickou malbou lze toto dílo označit za symbolické dílo středního období Muchovy malířské kariéry, kdy se chystal k plnohodnotnému přechodu od designéra k malíři. „Quo Vadis“ znamená v latině „Kam jdeš?“, tak může reprezentovat Muchovy pocity
v období, kdy hledal svou vlastní cestu.

Krátce po dokončení obrazu se Mucha rozhodl odjet do Spojených států a "Quo Vadis" odvezl do Ameriky s sebou. 

MUCHOVO DÍLO SE DOČKÁ REALIZACE V JAPONSKU

Před více jak 110 lety se ve Spojených státech sen o přeměně Muchova obrazu na koberec nesplnil.

Ve stejné době, kdy byl Mucha na vrcholu, se koberce staly hvězdným průmyslem také v okolí Sakai, kde provozovalo na 90 japonských společností své kobercové továrny. Proto ne náhodou probíhá již od loňského roku v japonské Sakai pozoruhodný projekt, který si vytýčil za cíl realizovat ručně tkanou technikou zvanou "Sakai Dantsu" Muchovo Quo Vadis jako koberec. Protože tento projekt nelze realizovat pouze s běžnými provozními náklady Muzea Alfonse Muchy, rozhodli se organizátoři projektu pro "crowdfunding" - otevřenou výzvu k veřejnosti s cílem získat finanční prostředky na svůj projekt. První cílová částka: 1,5 milionu jenů měla pokrýt náklady pouze na výrobu a druhá cílová částka: 3 miliony jenů náklady na výrobu + náklady na zachování pro budoucí generace. Aktuálně je vybráno 5.221.000 jenů (tj. cca 900 tis. Kč).

Realizací výroby koberce Quo Vadis byla pověřena věznice v Ósace, ve které se udržuje odborný výcvik tradiční techniky ručního tkaní "Dantsu". V dílně věznice Ósaka je instalován velký tkalcovský stav o šířce 282 cm a 4 až 5 vězňů pracuje na kreslení, snování a tkaní.

Plánovaný termín společného vystavení Muchova díla Quo Vadis a jeho provedení v podobě ručně tkaného koberce technikou "Dantsu" je předběžně stanoven na začátek prosince 2023 až konec dubna 2024. Místem konání výstavy bude (jak jinak) Museum Alfonse Muchy v Sakai v Japonsku. 

Diskuze

Pokud jste našli v článku nepřesnost a chcete nás kontaktovat, požijte prosím kontaktní formulář »

Další články