Z historie Vratislavic

Seznam článků v sekci Z historie Vratislavic

  1. Hlavní stránka
  2. Z historie Vratislavic

Z historie Vratislavic nad Nisou

V této sekci chceme přinášet články a obrázky, které dají nahlédnout do minulosti Vratislavic nebo chcete-li "za německých časů" Maffersdorfu. Hlavní pozornost přitom věnujeme továrně na koberce.

V roce 2019 zřídil Městský obvod Vratislavice muzejní komisi, která byla složena převážně z bývalých zaměstnanců Bytexu. Zamýšlené průmyslové muzeum ve Vratislavicích zatím nevzniklo a v roce 2020 městský obvod komisi rozpustil. I krátká činnost komise však přinesla svoje ovoce - nález JUBILEJNÍHO KOBERCE - více zde.

Nalezení Jubilejního koberce
Objevení tzv. JUBILEJNÍHO KOBERCE


Několik členů bývalé muzejní komise se nadále schází a Muzeum Libea se stalo jejich domovským přístavem. Spojuje je láska k fabrice, kde strávili kus svého života a úcta k předchůdcům, kteří továrnu založili a rozvíjeli.

Články z kategorie „Z historie Vratislavic”

OD FIRMY I. GINZKEY PO BYTEX

OD FIRMY I. GINZKEY PO BYTEX

říjen 02, 2021, Z historie Vratislavic

Existence žádného podniku se neobejde bez organizace a řízení firemních procesů. Platí to i o vratislavické "kobercárně", která ve svém dlouhém vývoji prošla obvyklou etapou řízení samotným zakladatelem a následně vedením jeho dědici a to dokonce ve d...
Číst více
TOVÁRNA NA VLAJKY, TRHÁRNA A KUNSTWOLLEFABRIK

TOVÁRNA NA VLAJKY, TRHÁRNA A KUNSTWOLLEFABRIK

Září 14, 2021, Z historie Vratislavic

Objekt dnešní Továrny na vlajky - Libea č. p. 534 v ulici Za Cukrárnou ve Vratislavicích nad Nisou má dlouhou a zajímavou historii. Původně zde stála dvě hospodářská stavení tvořící pravděpodobně součást vodního mlýnu a pily. Již na císařských povinných otiscích Stabilního katastru z roku 1843...
Číst více
JUBILEJNÍ KOBEREC ZNOVU VE VRATISLAVICÍCH

JUBILEJNÍ KOBEREC ZNOVU VE VRATISLAVICÍCH

Srpen 13, 2021, Z historie Vratislavic

Na sklonku léta 2021 je plánováno otevření nového spolkového a komunitního centra ve Vratislavicích nad Nisou. Klenotem tohoto polyfunkčního objektu se jistě stane tzv. Jubilejní koberec, který bude v prostorách objektu vystaven. Příběh koberce je spojen se zajímavou a poutavou historií. Základn...
Číst více
TOVÁRNA NA KOBERCE V OBDOBÍ 2. GENERACE GINZKEYŮ (1876-1934)

TOVÁRNA NA KOBERCE V OBDOBÍ 2. GENERACE GINZKEYŮ (1876-1934)

Srpen 05, 2021, Z historie Vratislavic

Po smrti zakladatele továrny na koberce a deky ve Vratislavicích Ignaze Ginzkeye převzali vedení firmy jeho synové. Ignaz Ginzkey ml. (* 27.7.1851 Vratislavice nad Nisou, † 10.10.1895 Vratislavice nad Nisou) byl nejstarším synem zakladatele vratislavické továrny na koberce a deky a na jejím ve...
Číst více
IGNAZ GINZKEY (1819-1876) - ZAKLADATEL TOVÁRNY NA KOBERCE VE VRATISLAVICÍCH

IGNAZ GINZKEY (1819-1876) - ZAKLADATEL TOVÁRNY NA KOBERCE VE VRATISLAVICÍCH

Srpen 04, 2021, Z historie Vratislavic

V době, kdy začíná příběh vratislavické továrny proslulé výrobou koberců a přikrývek, byly dnešní Vratislavice nad Nisou rozděleny podle svých historických kořenů na dříve osídlenou levobřežní část a později kolonizovanou pravobřežní část. Řeka Nisa zde tvořila hranici dvou panství - libereckého ...
Číst více
RODINA WONDRAKŮ Z MAFFERSDORFU

RODINA WONDRAKŮ Z MAFFERSDORFU

Prosinec 10, 2020, Z historie Vratislavic

Počátkem 19. století patřil Anton Wondrak st. k vyhledávaným stavitelům tkalcovských stavů. Narodil se pravděpodobně v roce 1775 vratislavickým rodákům Ferdinandovi Wondrakovi a Ludmille (roz. Wöhl) jako jedno z osmi dětí. Tou dobou se bouřlivě rozvíjela textilní výroba a Anton měl zakázky i z...
Číst více
BÖRNER A SPOL., TOVÁRNA NA RAZIDLA A BARVY

BÖRNER A SPOL., TOVÁRNA NA RAZIDLA A BARVY

Květen 06, 2020, Z historie Vratislavic

Vratislavická firma Börner a spol. vyráběla značkovací razidla pro označování beden, pytlů, sudů a jiných obalů. Už méně pravděpodobné je, že by také vyráběla razítkovací barvy, zmiňované v hlavičce firmy. Barvy nejspíš pouze prodávala ke svým razidlům.Propagační leták, zřejmě z roku...
Číst více