Vlajky a prapory

Seznam článků v sekci Vlajky a prapory

  1. Hlavní stránka
  2. Vlajky a prapory

Povídání o vlajkách a praporech

Na tomto místě chceme přinášet články a obrázky o vlajkách, praporech, standartách, korouhvích a třeba i třepetalkách, zkrátka o tom, co od pradávna vyjadřuje "zde jsem!", "toto je moje místo!", "to je můj symbol!".

Továrna na vlajky vznikla ve Vratislavicích v roce 1990 a má za sebou první tři desetiletí. Od roku 1997 ji provozuje firma LIBEA, která je dlouholetým držitelem značky kvality "CZECH MADE" právě za zakázkovou výrobu vlajek. Továrna na vlajky Libea je také doposud nepřekonaným rekordmanem zapsaným v České knize rekordů s největší vyrobenou státní vlajkou České republiky.

Od roku 2000 je LIBEA členem České vexilologické společnosti (vexilologie = nauka o vlajkách) a v jejich prostorách se nachází jak archiv ČVS, tak sbírkové předměty z oboru vexilologie.

Články z kategorie „Vlajky a prapory”

CECHOVNÍ KOROUHVE NA HRADU PECKA

CECHOVNÍ KOROUHVE NA HRADU PECKA

Duben 07, 2024, Vlajky a prapory

V Podkrkonoší, na sever od Lázní Bělohrad, někde mezi Jičínem a Dvorem Králové nad Labem, se nachází hrad Pecka. Pochází údajně z konce 13. století a nese název podle stejnojmenného kopce, na němž byl vystavěn. Pod hradem leží městys stejného jména Pecka s asi 1285 obyvateli. Dř...
Číst více
VLAJKA CARSKÉHO RUSKA V MUZEU BOŽENY NĚMCOVÉ

VLAJKA CARSKÉHO RUSKA V MUZEU BOŽENY NĚMCOVÉ

Březen 05, 2024, Vlajky a prapory

Na půdě muzea Boženy Němcové v České Skalici byla nalezena vlajka carského Ruska. Na stejné půdě, na které byl v prosinci roku 2019 nalezen také Jubilejní koberec vyrobený k 70. narozeninám majitele firmy IGNAZ GINZKEY, továrny na koberce a deky ve Vratislavicích nad Nisou pana Wi...
Číst více
VLAJKY PREZIDENTŮ NAŠÍ REPUBLIKY

VLAJKY PREZIDENTŮ NAŠÍ REPUBLIKY

Srpen 09, 2023, Vlajky a prapory

Zákon České národní rady o státních symbolech České republiky č. 3/1993 Sb. ve svém prvním paragrafu definuje státní symboly ČR, kterými jsou velk...
Číst více
Historie tisku vlajek v Liberci

Historie tisku vlajek v Liberci

Listopad 14, 2022, Vlajky a prapory

Je celkem málo známé, že k největším výrobců vlajek nejenom u nás, ale v celé Evropě, patřily textilní továrny rodiny L...
Číst více
Od potiskování textilu k tisku vlajek

Od potiskování textilu k tisku vlajek

červen 29, 2022, Vlajky a prapory

Z historie potiskování textilu Tisk je po celoplošném barvení látek jedním z nejstarších způsobů upravování textilu. Metod potiskování textilních materiálů je celá řada. Vzpomeňme např. na “bramborové tiskátko” ze školních let.Historie potiskování textilu navázala na textilní řemesla předení a t...
Číst více
Půlstoletí organizované české vexilologie

Půlstoletí organizované české vexilologie

únor 20, 2022, Vlajky a prapory

Před 50 lety, přesně 29. ledna 1972, proběhla ustavující schůze Vexilologického klubu v Praze, Na Chmelnici. Iniciátorem založení klubu byl doc. RNDr. Ludvík Mucha, CSc., vexilolog, kartograf a vysokoškolský pedagog, který kolem sebe vytvořil skupinu zájemců o studium vlajek. K zakládajícím členům p...
Číst více
Dekret Josefa II. z roku 1781 o nošení cechovních praporů

Dekret Josefa II. z roku 1781 o nošení cechovních praporů

Listopad 30, 2021, Vlajky a prapory

Pravděpodobně jednou z nejstarších právních norem řešící používání praporů a korouhví na našem území je dekret 117 císaře Josefa II. datovaný 16. května 1781. Dekret upravuje velikost cechovních korouhví nošených v procesích a průvodech, které s...
Číst více
Kyšperské cechovní korouhve

Kyšperské cechovní korouhve

Srpen 23, 2021, Vlajky a prapory

Ve sbírkách Městského muzea v Letohradě jsou uloženy korouhve kyšperských cechů. Vysvětlení je třeba hledat v roce 1950, kdy byl Kyšperk, městečko v podhůří Orlických hor, sloučen se třemi dalšími obcemi (Orlice, Kunčice a Rotnek) pod společným názvem Letohrad. Takže korouhve kyšperských cechů...
Číst více
Cechovní korouhve z depozitáře Vlastivědného muzea ve Vysokém n.J.

Cechovní korouhve z depozitáře Vlastivědného muzea ve Vysokém n.J.

Srpen 19, 2021, Vlajky a prapory

Vedle zrestaurované korouhve cechu sedmera spojení, zmiňované v předchozím článku (O korouhvi sedmeráckého cechu ve Vysokém nad Jizerou), jsou v depozitáři Vlastivědného muzea pro Vysoké nad Jizerou a okolí uloženy ještě dvě cechovní korouhve a votivní obrazy (obrazy zaslíbené bohu) z dalších "...
Číst více
O korouhvi sedmeráckého cechu ve Vysokém nad Jizerou

O korouhvi sedmeráckého cechu ve Vysokém nad Jizerou

Srpen 15, 2021, Vlajky a prapory

Řemeslným cechům předcházela bratrstva křesťanských řemeslníků, která se starala a podporovala své členy. Bratrstva slučovala ve svém okruhu původně všechna řemesla dohromady. Teprve ve středověku se začali řemeslníci sdružovat podle typu svých výrobků a aby i negramotné většině bylo jasné, čím se z...
Číst více
Recenze knihy Otec a syn Trenkwaldovi

Recenze knihy Otec a syn Trenkwaldovi

Srpen 01, 2020, Vlajky a prapory

Recenzentka PhDr. Petra Mertová, Ph. D. je autorkou a organizátorkou mezinárodních odborných konferencí Textil v muzeu (pořádáno od roku 2005), pořádaných v Technickém muzeu v Brně. Je současně hlavní redaktorkou odborného časopisu Textil v muzeu, který vydává Technické muzeum v Brně a působí jako ...
Číst více
Libea vydala svoji 4. knížku

Libea vydala svoji 4. knížku

červen 14, 2020, Vlajky a prapory

Po naučných a návodných publikacích jak správně používat a vyvěšovat vlajky a prapory a po brožuře o historii naší státní vlajky, vydala Libea tentokrát reprezentativní obrazovou knihu o našich výrobcích vlajek v 19. století.
Číst více
Starověké standarty Asyřanů a Babyloňanů

Starověké standarty Asyřanů a Babyloňanů

únor 20, 2020, Vlajky a prapory

V období let cca 2000 př. n. l. až 612 př. n. l. se na území severní Mezopotámie rozkládala Asýrie, zatímco v její jižní části byla Babylónie. Sumerové a Babylóňané používali standarty jak v boji, tak při náboženských obřadech. V sumersko-babylónské mytologii platil za vševědoucího a vševidoucíh...
Číst více
Vexiloidy starověkého Sumeru a Akkadu

Vexiloidy starověkého Sumeru a Akkadu

Leden 28, 2020, Vlajky a prapory

Mezi nejstarší civilizace světa patří Sumer (4000 až 2000 př. n. l.) ležící v jižní části Mezopotámie (“šumer = kulturní země”). Také v této kultuře nachází vexilologie svědectví o existenci a používání starověkých standart.
Číst více
Standarty ve starověkém Egyptu

Standarty ve starověkém Egyptu

Prosinec 29, 2019, Vlajky a prapory

Doklady o existenci a používání starověkých standart nalézáme až tehdy, kdy vývoj člověka a společnosti dosáhl takového stupně, že byl schopen o existenci svých symbolů zanechat svědectví. Nejstarší dochované doklady již svědčí o vysoké úrovni pro...
Číst více